مشتریان شما پرداخت می‌کنند

سامانه پیمان، مناسب برای پرداخت های خرد و تکرار شونده مشتریان شما از طریق واگذاری سپرده

مزایای برداشت مستقیم برای کسب و کارها


پیمان

اتصال به بیش از 20 بانک کشور

پیمان

یکپارچگی با سامانه های بانکی و افزایش سرعت پردازش اطلاعات مالی

پیمان

راهکار مناسب جهت پرداخت های دوره ای، خرد و تکراری

پیمان

عدم نیاز به وارد کردن مجدد اطلاعات کارت

پیمان

عدم نگرانی در افشا یا فراموشی رمز عبور یا انقضای کارت

پیمان

جلوگیری از قطع سرویس مشتریان

پیمان

تبدیل مشتریان عادی به مشتریان وفادار

پیمان

ارائه تجربه کاربری متمایز و ساده به مشتریان

پیمان

افزایش درآمد پایدار

پیمان

کاهش حجم فرآیندهای مالی دستی

ابتدای صفحه